• Enquête mogelijk fusie Be Quick en Nulandia

 • In Nuland en binnen beide verenigingen klinken er al ruime tijd geluiden over een mogelijke fusie tussen Be Quick en Nulandia. Als clubs hadden we graag een discussie- c.q. informatieavond hierover gehouden maar helaas maken de maatregelen rondom Covid-19 dit nog altijd niet mogelijk.

  Om een beeld te krijgen hoe onze leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden over een mogelijke fusie denken, hebben we besloten om een enquête uit te zetten. Met deze enquête willen we een beeld krijgen hoe men over een mogelijke fusie denkt. Daarnaast willen we de nodige informatie ophalen m.b.t. een mogelijke fusie.

  De resultaten van de enquête zullen door de werkgroep worden geanalyseerd waarna we de analyse zullen overhandigen aan beide besturen. Uiteraard zullen de resultaten ook gedeeld worden via de websites van beide clubs. Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden de enquête zullen invullen. De enquête is in te vullen t/m 30-05-2021.

  Hier is de link naar de enquete.

  Dank voor jullie medewerking.

  Met sportieve groet,

  Werkgroep mogelijke fusie Be Quick en Nulandia
  Eric Langens, Demi Pennings, Mark Dielissen en Rob van Nistelrooij